Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Cirkev

Liturgický program Nižný Tvarožec  od 21. 9. 2020

 

 Duchovný otec oznamuje veriacim, že v chráme na každodenných a nedeľných bohoslužbách môžu byť prítomní najviac 6 veriaci aj s kňazom. Bohoslužby sú vysielané v televízii, v rozhlase a na internete. Program bohoslužieb je na internetovej stránke Bratislavskej eparchie.

V piatok 23. októbra nás otcovia biskupi pozývajú na spoločný deň modlitieb a pôstu za odvrátenie pandémie. Modlitba posvätného ruženca bude vysielaná v priamom prenose o 20.00 hod. na Televízii Logos, ktorá je na internetovej stránke Bratislavskej eparchie.  
Predplatné časopisu Slovo - 16 € - v obálke s menom vhoďte do schránky farského úradu. 


Deň

Liturgia

Obetovaná za:

Pondelok

5. 10. 2020

      

  

Utorok

6. 10. 2020

      Liturgia o 17.30 hod. po slovensky

      Mariánsky akatist, 1.-3. ikos

     

Streda

7. 10. 2020

        

       

Štvrtok

8. 10. 2020

         

    

Piatok

9. 10. 2020

        

  

Sobota

10. 10. 2020

        Liturgia o 8.30 hod.

  + Peter, Anna z rodiny Hodabovej   

Nedeľa

11. 10. 2020

        Liturgia o 10.30 hod. po slovensky

    
                              

Vyšný Tvarožec

Deň

Liturgia

Obetovaná za:

Pondelok

5. 10. 2020

     

   

Utorok

6. 10. 2020

         

     

Streda

7. 10. 2020

      

   

Štvrtok

8. 10. 2020 

       Liturgia o 17.30 hod.

      Mariánsky akatist, 1.-3. ikos 

    + Juraj Balaščák

Piatok

9. 10. 2020

        

     

Sobota

10. 10. 2020

       Večiereň na počesť blahoslaveného

       biskupa VasiľaHopka o 17.00 hod.

     

Nedeľa

11. 10. 2020

       Liturgia o 8.30 hod.

   za veriacich farnosti


Odpust v Šašovej na počesť usnutia presvätej Bohorodičky.

 

Gréckokatolícka cirkev

Správca farnosti: Mgr. Miroslav Gavala


      Akademický titul: Mgr.
      Dátum ordinácie: 18.06.1989
      Miesto ordinácie: Prešov

Pôsobenie v pastorácii:

1989 - 1990 Sobrance (správca farnosti)
1990 - 1993 Oľšavica (správca farnosti)
1990 - 1993 Tichý Potok (správca farnosti) - excur. z Oľšavice
1993 - 2002 Vyškovce (správca farnosti)
2002 - 2011 Čičava (správca farnosti)
2011 - ? Nižný Tvarožec (správca farnosti)Adresa: GKFÚ č. 88, 086 02
Tel./fax: 054/4794248
E-mail: nizny.tvarozec@grkatpo.sk

Chrám: Povýšenia sv. Kríža, 1777 (NKP)
Kaplnka: 1. Povýšenia sv. Kríža, 1905;
                2. Sv. Kríža, 1949

Počet obyvateľov:
454
Počet gréckokatolíkov:
412
Vzdialenosť od katedrály:
57 km


Filiálky:
Vyšný Tvarožec - Sv. Kozmu a Damiána, 1903, 107; 3 km

Jurisdikčné územie: Zlaté 16

Celkový počet gréckokatolíkov: 535


Predtým:

Mgr. Pavol VAĽKO


     Akade
mický titul: Mgr.
     Dátum
ordinácie: 18.06.2000
     Miesto ordinácie:
Prešov
    Pôsobenie v pastorácii:

2000 - 2001 kaplán Ľutina, 
2001 - 2006 spr. far. Brusnica,
2006 - 2011 spr. far. Nižný Tvarožec

2011 - ?        farár Jakubany


Mgr. Jozef Gduľa


    Akademický titul: Mgr.
    Dátum ordinácie: 13.08.1960
    Miesto ordinácie: Prešov
   

    Rok udelenia cirkevného titulu:  tit. dekan (1970), tit. arcidekan (2004)
               

Pôsobenie v pastorácii:
1968 - 1979 Šarišský Štiavnik (správca farnosti)
1968 - 1979 Fijaš (správca farnosti) - excur. zo Šariš. Štiavnika
1979 - 2006 Nižný Tvarožec (správca farnosti)
2006 - 2012 Bardejov (výpomocný duchovný)


Zoznam farárov:

Ján Hodobay 1782–97; Andrej Hodobay 1797–1805; Michal Demjanovič 1805–27; Peter Rojkovič 1827–33; Ján Petrik 1833–58; Augustín Petrik 1858–90; Augustín Janovič 1890–91; Aurel Petrik 1891–1909; Mikuláš Petrik 1909–32; Alexander Čabiňak 1932–43; Eliáš Baláž 1943–48; Štefan Vojtovič 1948–50; * Adalbert Schudich 1969–71; Štefan Molčanyi 1972–79; Jozef Gduľa 1979-2006; Pavol Vaľko 2006 - 2011; Miroslav Gavala 2011


 

Biblická súťaž a olympiáda v Bardejovskom protopresbyteráte


Dňa 12. 03. 2008 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu. Na rozdiel od minulého roku sa BS a BO uskutočnila v priestoroch Centra voľného času (CVČ), ale pod záštitou CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Zúčastnili sa ho zástupcovia ADKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. Aj keď odhodlanie a túžba vyhrať bola v mnohých prípadoch veľmi vyrovnaná, poradie výhercov v jednotlivých kategóriách bolo nakoniec takéto:

A. kategória: 1. Farnosť Nižný Tvarožec (1. a 2. r. ZŠ)
                        2. CZŠ sv. Egídia Bardejov
                        3. ZŠ B. Krpelca Bardejov

B. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov (3. a 4. r. ZŠ)
                        2. ZŠ Nižný Tvarožec
                        3. ZŠ Vinbarg Bardejov

1. kategória: 1. ZŠ Wolkerová Bardejov (5. – 9. r. ZŠ)
                        2. CZŠ sv. Egídia Bardejov
                        3. ZŠ Vinbarg Bardejov

2. kategória (1. a 2. r. SŠ): tu postupuje družstvo z bardejovského gymnázia L. Stöckela.

Na záver sme všetci ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.

fotky zo súťaže si možete pozrieť vo Fotogalérii