Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Cirkev

Liturgický program Nižný Tvarožec  od 30. 3. 2020

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove oznamuje veriacim, že Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii BUDÚ KŇAZI SLÁVIŤ IBA VO FARSKÝCH CHRÁMOCH BEZ ÚČASTI  VERIACICH  ZA ZATVORENÝMI  DVERAMI. 

 

Informácie o slávení Paschy 


Duchovný otec oznamuje veriacim, že všetky bohoslužby na súkromné úmysly

budú v chráme odslúžené. Pred každou bohoslužbou duchovný otec oznámi, kedy bude odslúžená.

Krst, pohreb, sobášSviatosť zmierenia (spoveď) treba telefonicky oznámiť

na čísle: 0911 – 912 – 634.

Pohrebné obradybudú bez bohoslužby iba na cintoríne.

Aj pred neverejnými bohoslužbami budú zvoniť zvony.

O 20.00 hod.sa môžeme modliť spoločné modlitby

(Pôstny moleben, krížovú cestu, posvätný ruženec, korunku Božieho milosrdenstva).


OZNAMUJEME, že od 10.03.2020 do 23. 03. 2020

je zakázané verejné liturgické slávenie v chráme

Deň

Liturgia

Obetovaná za:

Pondelok

30. 3. 2020

            

      

Utorok

31. 3. 2020

        

    

Streda

1. 4. 2020

       Neverejná liturgia o 18.00 hod.

    * Mária Hlušková

Štvrtok

2. 4. 2020

       Neverejná liturgia o 18.00 hod. 

    * Milan, Irena

     z rodiny Balaščákovej

Piatok

3. 4. 2020

        Neverejná liturgia o 18.00 hod.

    * Bernardína Gavalová 

Sobota

4. 4. 2020

       

    

Nedeľa

5. 4. 2020

        Kvetná nedeľa

        Neverejná liturgia o 9.30 hod. 

     za veriacich farnosti                              

Vyšný Tvarožec

Deň

Liturgia

Obetovaná za:

Pondelok

30. 3. 2020

        Neverejná liturgia o 18.00 hod.

     + z rod. Jána Zapacha

Utorok

31. 3. 2020

        Neverejná liturgia o 18.00 hod. 

    + z rod. Mikuláša Soroku

Streda

1. 3. 2020

        

   

Štvrtok

2. 4. 2020 

   

    

Piatok

3. 4. 2020

      

  

Sobota

4. 4. 2020

         

    

Nedeľa

5. 4. 2020

         Kvetná nedeľa 

  


 

Gréckokatolícka cirkev

Správca farnosti: Mgr. Miroslav Gavala


      Akademický titul: Mgr.
      Dátum ordinácie: 18.06.1989
      Miesto ordinácie: Prešov

Pôsobenie v pastorácii:

1989 - 1990 Sobrance (správca farnosti)
1990 - 1993 Oľšavica (správca farnosti)
1990 - 1993 Tichý Potok (správca farnosti) - excur. z Oľšavice
1993 - 2002 Vyškovce (správca farnosti)
2002 - 2011 Čičava (správca farnosti)
2011 - ? Nižný Tvarožec (správca farnosti)Adresa: GKFÚ č. 88, 086 02
Tel./fax: 054/4794248
E-mail: nizny.tvarozec@grkatpo.sk

Chrám: Povýšenia sv. Kríža, 1777 (NKP)
Kaplnka: 1. Povýšenia sv. Kríža, 1905;
                2. Sv. Kríža, 1949

Počet obyvateľov:
454
Počet gréckokatolíkov:
412
Vzdialenosť od katedrály:
57 km


Filiálky:
Vyšný Tvarožec - Sv. Kozmu a Damiána, 1903, 107; 3 km

Jurisdikčné územie: Zlaté 16

Celkový počet gréckokatolíkov: 535


Predtým:

Mgr. Pavol VAĽKO


     Akade
mický titul: Mgr.
     Dátum
ordinácie: 18.06.2000
     Miesto ordinácie:
Prešov
    Pôsobenie v pastorácii:

2000 - 2001 kaplán Ľutina, 
2001 - 2006 spr. far. Brusnica,
2006 - 2011 spr. far. Nižný Tvarožec

2011 - ?        farár Jakubany


Mgr. Jozef Gduľa


    Akademický titul: Mgr.
    Dátum ordinácie: 13.08.1960
    Miesto ordinácie: Prešov
   

    Rok udelenia cirkevného titulu:  tit. dekan (1970), tit. arcidekan (2004)
               

Pôsobenie v pastorácii:
1968 - 1979 Šarišský Štiavnik (správca farnosti)
1968 - 1979 Fijaš (správca farnosti) - excur. zo Šariš. Štiavnika
1979 - 2006 Nižný Tvarožec (správca farnosti)
2006 - 2012 Bardejov (výpomocný duchovný)


Zoznam farárov:

Ján Hodobay 1782–97; Andrej Hodobay 1797–1805; Michal Demjanovič 1805–27; Peter Rojkovič 1827–33; Ján Petrik 1833–58; Augustín Petrik 1858–90; Augustín Janovič 1890–91; Aurel Petrik 1891–1909; Mikuláš Petrik 1909–32; Alexander Čabiňak 1932–43; Eliáš Baláž 1943–48; Štefan Vojtovič 1948–50; * Adalbert Schudich 1969–71; Štefan Molčanyi 1972–79; Jozef Gduľa 1979-2006; Pavol Vaľko 2006 - 2011; Miroslav Gavala 2011


 

Biblická súťaž a olympiáda v Bardejovskom protopresbyteráte


Dňa 12. 03. 2008 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu. Na rozdiel od minulého roku sa BS a BO uskutočnila v priestoroch Centra voľného času (CVČ), ale pod záštitou CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Zúčastnili sa ho zástupcovia ADKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. Aj keď odhodlanie a túžba vyhrať bola v mnohých prípadoch veľmi vyrovnaná, poradie výhercov v jednotlivých kategóriách bolo nakoniec takéto:

A. kategória: 1. Farnosť Nižný Tvarožec (1. a 2. r. ZŠ)
                        2. CZŠ sv. Egídia Bardejov
                        3. ZŠ B. Krpelca Bardejov

B. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov (3. a 4. r. ZŠ)
                        2. ZŠ Nižný Tvarožec
                        3. ZŠ Vinbarg Bardejov

1. kategória: 1. ZŠ Wolkerová Bardejov (5. – 9. r. ZŠ)
                        2. CZŠ sv. Egídia Bardejov
                        3. ZŠ Vinbarg Bardejov

2. kategória (1. a 2. r. SŠ): tu postupuje družstvo z bardejovského gymnázia L. Stöckela.

Na záver sme všetci ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.

fotky zo súťaže si možete pozrieť vo Fotogalérii