Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Dokumenty

VO November

(355.55 kb)
(664.85 kb)
PD
(1046.09 kb)

Zmena územného plánu 2018

(6543.38 kb)
(895.94 kb)
(949.86 kb)
(886.33 kb)
(558.28 kb)
(3905.88 kb)

Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez poto

Stavebný úrad

VO rok 2020

(254.57 kb)
(225.16 kb)
(465.32 kb)
(39.12 kb)

Vnútorné dokumenty

(33.51 kb)
(254.85 kb)

Harmonogram vývozu odpadu v obci Nižný Tvarožec

Audítorské správy a účtovné závierky

(436.26 kb)

ÚPN obce Nižný Tvarožec

(352.75 kb)
(598.04 kb)
(87.69 kb)

Verejné obstarávanie

(143.39 kb)
(140.88 kb)
(140.26 kb)
(286.83 kb)


Archív dokumentov

Vnútorné dokumenty
 
pdf Miestne dane
pdf Sadzobník obecných poplatkov
pdf Prevádzkový poriadok pohrebiska
pdf Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
pdf Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
pdf Návrh na vykonanie kolaudačného konania
pdf Štatút obce Nižný Tvarožec
Harmonogram vývozu odpadu
 
pdf Harmonogram vývozu odpadu v obci Nižný Tvarožec na rok 2012