Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Kontakt

Toto webové sídlo www.niznytvarozec.sk spravuje Obec Nižný Tvarožec a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Nižný Tvarožec
 

Adresa:
Obecný úrad Nižný Tvarožec

Nižný Tvarožec 34

086 02 Gaboltov

 

IČO: 00322440

 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov

Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 517
Rozloha: 1116 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1355

Všeobecné informácie: info@niznytvarozec.sk 
Podateľňa: podatelna@niznytvarozec.sk

 

Starostka : Bc. Dana Karnišovástarosta@niznytvarozec.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@niznytvarozec.sk

 

Sekretariát: 
Tel.: 054 / 479 41 32
Fax: 054 / 479 41 32, Email: sekretariat@niznytvarozec.sk

 

Kompetencie:
Obec Nižný Tvarožec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Nižný Tvarožec je zriadeny v Sveržove, Dlhý rad 16 - 17, Bardejov.

 

Úradné hodiny:

 

Pondelok      
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

 
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30

Obed :     12:00 - 12:30

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

 

info@webex.sk