Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Samospráva

Adresa:                             Nižný Tvarožec

                                           č. 34

                                           086 02  Gaboltov

Telefón:                            +421 54 4794 132

E-mail:                               niznytvarozec@gmail.com

               

Starostka obce:              Bc. Dana Karnišová


Zástupca starostu:         Vladislav Micheľ

 

Poslanci:                            Jana Balaščáková

                                            Andrej Majerník

                                            Ing. Jozef Dzubák

                                            Bc. Peter Kohút

 

Úradné hodiny:

Pondelok      
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

 
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30
7:30 - 12:00            12:30 - 15:30

Obed :     12:00 - 12:30

 

Zodpovedná osoba na prijímanie podnetov v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s nahlasovaním protispoločenskej činnosti:

 Milada Guľová - hlavný kontrolór obce

Spôsoby podávania podnetov:

- ústne do záznamu zodpovednej osobe

- písomne do schránky umiestnenej v priestoroch obecného úradu

- elektronicky na e-mailovú adresu:  podnety.niznytvarozec@centrum.sk