Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Základná škola

 

Meno školy: Základná škola Nižný Tvarožec
Adresa školy: Nižný Tvarožec 87
Telefón: 054/4794128
Webová adresa: http://zsntvarozec.edupage.org
Email školy: zsntvarozec@centrum.sk

 

 


Vedenie školy                                                                                

Riaditeľ:  
Mgr. Marián Michta

 

 Pedagogickí zamestnanci:

  • Mgr. Marián Michta – riaditeľ školy, triedny učiteľ IV. (1.2. a 3. ročník)
  • Mgr. Darina Matvejová- triedna učiteľka III. (3.a 4. ročník)
  • Mgr. Zuzana Timková – triedna učiteľka II. (1.a 2. ročník)
  • Bc. Dana Lišivková– triedna učiteľka I. ( 0. ročník)
  • Mgr. Lenka Hermanová – učiteľka  náboženskej výchovy
  • Ivana Sterančáková – asistent učiteľa


Nepedagogickí zamestnanci:

  • Gabriela Mančáková – upratovačka

 

Základná škola Nižný Tvarožec je málotriedna škola.  Budova bola postavená  v roku 1976. Je v dobrom technickom stave. V posledných  3 rokoch prešla rekonštrukciou. Boli vymenené okná, budova bola zateplená, Okolo školy je krásny areál, ktorý slúži na oddych ale i športovú činnosť detí v ich voľnom čase. Samotná budova je jednoposchodová. Na prízemí sú štyri triedy, v ktorých sa vyučuje. Máme tu i školský klub, ktorý  je v  triede, sociálne zariadenie, riaditeľňu a počítačovú učebňu. Ku škole patrí aj  kotolňa a jeden školský byt, ktorý je na poschodí.

 

Zmena učiteľov


V školskom roku 2008/2009 už nevyučuje na našej škole Mgr. Vančíková Mária. Na jej miesto bola prijatá kvalifikovaná učiteľka Mgr. Mlynárová Zuzana.Od 2. septembra pomáha pri výchovno-vzdelávacom procese aj asistentka učiteľa Ivana Sterančáková.
1. októbra odišla z našej školy vychovávateľka Mgr. Jarmila Šoltýsová. 1. novembra nastúpila na našu školu ako kvalifikovaná vychovávateľka Miroslava Vojtašková

V školskom roku 2009/2010 navštevuje našu školu 53 žiakov, ktorí sú zaradení do štyroch tried. Pedagogický zbor zostal nezmenený.

V školskom roku 2010/2011 máme na škole 48 žiakov, ktorí sú zaradení do štyroch tried. Zo školy odišiel na vlastnú žiadosť učiteľ Mgr. Jaroslav Vančík. Na jeho miesto nastúpila kvalifikovaná učiteľka Mgr. Zuzana Timková.

V školskom roku 2011/2012 máme na škole 48 žiakov. Na vlastnú žiadosť zo školy odišla vychovávateľka Bc. Miroslava Suchánkova a na jej miesto nastúpila Bc. Lenka Javorská.

V školskom roku 2013/2014  je ZŠ v Nižnom Tvarožci organizovaná ako štvortriedna s jedným oddelením ŠKD. Vyučovací jazyk školy je slovenský. Celkový počet žiakov 44.