Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
0001 Výkon stavebného dozoru HRD Projex, s.r.o.
0.00 €
1 Budúca zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
0.00 €
1 Dodávka hnuteľných vecí INMEDIA, spol. s r.o.
0.00 €
1 Lávka pre peších s prejazdom MV Adifex, a. s.
0.00 €
01/2019 Dodávka ovocia a zeleniny Hurtuk Dino s.r.o.
0.00 €
1 Prenájom nebytových priestorov pohostinstva a rozličného tovaru Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 Úprava ceny obstarávacích výkonov Urban Planning s.r.o.
0.00 €
2018 Obstarávateľská činnosť "Územný plán obce Nižný Tvarožec, Zmeny a doplnky č.1" Urban Planning s.r.o.
580.00 €
č. 37/010/18 Predfinancovanie projektu "Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka" Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
5/2018 Realizácia čerpacej skúšky pre projekt "Nižný Tvarožec - zlepšenie prístupu k pitnej vode". Peter Vavrek
0.00 €
300718-2 Spracovanie dokumentácie Diervilla, spol. s r. o.
0.00 €
295/2018 Zhotovenie zábradlia pri budove TJ a údržba budovy TJ Busov Prešovský samosprávny kraj
500.00 €
1 „Nižný Tvarožec – zlepšenie prístupu k pitnej vode“ Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
0.00 €
5/2018 Vrtné práce a vyhodnotenie v štádiu vyhľadávací hydrogeologický prieskum. Peter Vavrek
0.00 €
1 Zmluva o zriadení vecného bremena na parcele E 141 Ladislav Fellegy
0.00 €
1 Nižný Tvarožec - vybudovanie prístupu k pitnej vode vybudovaním studne a výdajného miesta TENDERTEAM, s.r.o.
0.00 €
KRHZ-PO-2018/452-084 Bezplatné užívanie dočasne prebytočného majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: súpravu povodnovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
1 Grantový účet Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
1 GDPR GDPR Slovakia s.r.o.
0.00 €
1 Zmena, doplnenie a zrušenie článkov zmlúv NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
1 Poskytovanie služieb externého manažmentu - implementácie projektu STUDNICA, n. o.
0.00 €
38055 Poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000.00 €
2018 Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n. o.
0.00 €
072PO130147 Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 tón cez potok Sveržovka Pôdohospodárska platobná agentúra
100000.00 €
2018 Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018 Mesto Bardejov
0.00 €
2018 Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti na rok 2018 Mesto Bardejov
0.00 €
1 Územný plán obce Nižný Tvarožec - Zmeny a doplnky 01 - lokalita Osada Ing. arch.Dušan Burák, CSc. -architektonické štúdio atrium
0.00 €
1 Príprava územnoplánovacej dokumentácie - Obec Nižný Tvarožec Lenka Hujdičová
0.00 €
1 Viacúčelové ihrisko Nižný Tvarožec VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podník, a. s.
0.00 €
1 Príprava územnoplánovacej dokumentácie - Obec Nižný Tvarožec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
00003/2017 Prevod vlastníctva na liste vlastníctva č. 515 Slovenský pozemkový fond
0.00 €
1 Prenájom pozemku Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
0.00 €
1 Kúpa snehovej radlice 2,5m Pavol Šinal
500.00 €
1 Kúpa traktora Zetor 7245 František Harabin
8200.00 €
1 Audit účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
262/2017 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
1 Lávka pre peších s prejazdom MV Adifex, a. s.
0.00 €
37832 Poskytnutie dotácie Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
2017 Spolufinancovanie mimoškolskej záujmovej činnosti detí Mesto Bardejov
0.00 €
7/2017 Prebytočný hnuteľný majetok štátu Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
1 Realizácia stavebných prác Ján Ševcov - JAŠ a spol.
0.00 €
L3/2017 Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n. o.
0.00 €
1 Predaj parcely EKN 66/1 Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 Predaj novovytvorených pozemkov Predávajúci
0.00 €
1 Odkúpenie pozemku pod hasičskou zbrojnicou Milan Harom
256.00 €
35 Spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť na rok 2017 Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
3 Prenájom nebytových priestorov Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
Dodatok č. 1 Predlženie doby nájmu hnuteľných vecí zo zásob mobilizačných rezerv - prvkov mostnej konštrukcie Bailey bridge slúžiacich na premostenie rieky v obci Nižný Tvarožec Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
231.00 €
1 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.,
0.00 €
1 Kúpa novovytvorených pozemkov Vlastníci nehnuteľnosti
0.00 €
1 Predaj nehnuteľnosti Obec Vyšný Tvarožec
0.00 €
1 Služby aplikačných modulov IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0.00 €
1 Audit účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
1 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
1 Predaj nehnuteľnosti Ing. Jaroslav Galajda
0.00 €
2 Dodávka potravinárskeho tovaru Jaroslav Jašíček
0.00 €
263/2016/ORHC Poskytnutie dotácie Prešovský samosprávny kraj
1000.00 €
51/OMRaPZ/2016 Prenájom mosta na dobu určitú do 31.12.2016 Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
96.00 €
1 Zber odevov obuvi a textilu prostredníctvom kontajnerov Ľubomír Ludvik WINDOORS
0.00 €
301175/2016 Nakladanie s bateriami a akumulatormi INSA, s.r.o
0.00 €
2016 Nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
324/2016 Poskytnutie dotácie z Úradu vlady Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
700.00 €
1/2016 Zber objemného a stavebného odpadu FURA s. r. o.
0.00 €
1 Odohranie umeleckého programu V objatí PUĽS
950.00 €
1 Zmena a doplnenie zmluvy Východoslovenská energetika a. s.
0.00 €
1 Poskytovanie elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.
0.00 €
841 Balik biznis linka XL Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
1611350 Autorský zákon Slovgram
0.00 €
26473 Poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
tz2016-03-11dh2 Aktualizácia programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
1 Predaj nehnuteľnosti podľa geometrického plánu Vlastníci nehnuteľnosti
0.00 €
1 Úhrada výdavkov za deti Centrá voľného času Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
N20160128037 Terénna sociálna práca v obciach Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0.00 €
1 Predaj drevnej hmoty Jana Micheľová
0.00 €
1 Zabezpečenie a odohranie umeleckého programu PUĽS
0.00 €
1 Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb STUDNICA, n. o.
0.00 €
1 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec STUDNICA, n. o.
0.00 €
1 Lávka pre peších s prejazdom motorového vozidla 3,5 t cez potok Sveržovka STUDNICA, n. o.
0.00 €
1 Konzultačné a poradenské služby súvisiace s vypracovaním žiadosti v rámci Výzvy STUDNICA, n. o.
0.00 €
956/200/2015 Nižný Tvarožec - stavebné úpravy vodovodu VVS, a. s.
0.00 €
1 Nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a. s.
0.00 €
2 Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z ních Jaroslav Jašíček
0.00 €
1 Poradenské a konzultačné služby STUDNICA, n. o.
0.00 €
2 Predaj mäsa a mäsových výrobkov CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
2 Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
1 Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu Ján Jakub – JANEK
0.00 €
2 Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z ních HOOK, s. r. o.
0.00 €
120828/0233 Nakladanie s bateriami a akumulatormi INSA, s.r.o
0.00 €
483009 Pripojenie do distribučnej sústavy v rámci maximalnej rezervovanej kapacity vo výške 16A Východoslovenská distribučná, a. s.
0.00 €
2015/423 Odvoz a likvidácia "kuchynského odpadu" Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 Poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti Euroconsultingu STUDNICA, n. o.
0.00 €
1 Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutí finančného nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Aktívny život, n. o.
0.00 €
1 Predaj kotla VIADRUS U-26 Obec Nižný Tvarožec
350.00 €
1 Dotácia - Projektová dokumentácia pre výstavbu bytov nižšieho štandardu v obci Nižný Tvarožec Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3000.00 €
1 Prenájom vodného toku Sveržovka Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
1.00 €
1 Balik služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
58 Doba nájmu mostovej konštrukcie Bailey Bridge Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
1 Zateplenie sokla na Základnej škole Ján Vančík
0.00 €
1 spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť deti na rok 2014 Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 odohranie umeleckého programu Očarení pohľadom Poddukelský umelecký ľudový súbor
0.00 €
2 Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
2014 Dodávanie potravinárskeho tovaru Jaroslav Jašíček
0.00 €
2014 Predaj mäsa a mäsových výrobkov CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
1 Prenájom nebytového priestoru (školská trieda) Člověk v tísni, o.p.s.
0.00 €
1 Prenájom nebytových priestorov pohostinstva a rozličného tovaru Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 Rekonštrukcia soc. zariadení v ZŠ FAVELL, spol. s r. o.
8145.16 €
1 Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s. r. o.
0.00 €
1 Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s. r. o.
0.00 €
2 Rekonštrukcia schodištia a chodby v budove sály KD BAUSAD spol. s r. o.
9766.42 €
2014 Biznis linka 200 Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
1 Dodávka svietidiel verejného osvetlenia IN kom, s. r. o.
4079.35 €
2 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
170/2014 Rusínske hudobno - tanečné predstavenie Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
č. 3 Doba nájmu Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
1/2014 Úprava vývozu nebezpečných odpadov FURA s. r. o.
0.00 €
DOD/01 Terénna sociálna práca Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
21517/26110130083 Didaktická technika Ústav informácií a prognóz školstva
0.00 €
1 Prenájom časti strechy a fasády budovy Základnej školy Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1 Prenájom nebytových priestorov pohostinstva a rozličného tovaru Obec Nižný Tvarožec
480.00 €
1 Audit ročnej účtovnej závierky obce Nižný Tvarožec Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
0.00 €
1 výkon správy majetku obce - vodojem, záchyty prameňov, prepojovacie potrubia v obci Nižný Tvarožec odbornou organizáciou VVS a.s. Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
24 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Nižný Tvarožec
86.40 €
1 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky
500.00 €
2013 Predaj mäsa a mäsových výrobkov CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
2013 Dodávanie potravinárskeho tovaru Jaroslav Jašíček
0.00 €
1 Spolufinancovanie nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti Centrum voľného času
0.00 €
1 Divadelné predstavenie DAD v rusínskom jazyku Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
0.00 €
2 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
001/2013- IZ- 5.0/V Projekt Terénna sociálna práca v obciach financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu Fond sociálneho rozvoja
0.00 €
1 Divadelné predstavenie DAD v rusínskom jazyku Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
0.00 €
2013 Odber kŕmneho odpadu Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
KO/1/2013 Množstvový zber Obec Nižný Tvarožec
0.00 €
1/2013 Vývoz nebezpečného odpadu FURA s. r. o.
0.00 €
0267094 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a. s.
0.00 €
37/020/12 Municipálny úver Prima banka Slovensko a. s.
0.00 €
2/2012 Zber nadrozmerného odpadu a stavebnej sute FURA s. r. o.
0.00 €
1 Protipovodňové opatrenia v obci Nižný Tvarožec LASACHI, s. r. o.
0.00 €
1 dodávka potravinárského tovaru Martina Jašíčková
0.00 €
1 Predaj mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ CIMBAĽAK s. r. o.
0.00 €
120828/0233 Odber a odvoz použitých prenosných akumulátorov a batérií INSA, s.r.o
0.00 €
1 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb Slovanet, a. s.
0.00 €
1 Spolupráca pri implementácií Projektu Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
0.00 €
58 Nájomné a platobné podmienky Slovenská republika, zastúpená Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
0.00 €
2 Prenajom bytovej časti Základnej školy Obec Nižný Tvarožec
0.00 €


Archív zmlúv

Zmluvy 2012
 
pdf Nájomná zmluva
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Fúra dodatok 1/2012
pdf zmluva webex
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf Dodatok 2 DKUU Nižný Tvarožec
pdf Kúpna zmluva _ Fellegi Ladislav
Zmluvy 2011
Zverejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf zmluva o poskytovaní služieb (zv. 14.2.2011)
pdf Príkazná zmluva 1
pdf Nájomná zmluva (zv. 31.5.2011)
pdf Zmluva o nájme hnuteľných vecí
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Príkazná zmluva 2
pdf Kúpna zmluva
pdf Zmluva o bežnom učte
pdf Zmluva o nájme nebytového priestoru
pdf Nájomná zmluva pozemnku C-KN, č.393/2
pdf Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
pdf Nájomná zmluva s Evou Zápachovou
pdf Kúpna zmluva parcely C-KN č. 393/3
pdf URBEKO s. r. o. - Zmluva o dielo
pdf Darovacia zmluva
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
pdf Najomná zmluva - školský byt
pdf Zmluva o odbere kŕmneho odpadu pre psa
pdf Poistenie majetku 1
pdf Poistenie majetku 2
pdf Poistenie majetku 3
pdf PZP AVIA
pdf Príkazná zmluva 3
pdf Príkazná zmluva 4
pdf Príkazná zmluva 5
pdf Príkazná zmluva 6
pdf Príkazná zmluva 7
pdf Príkazná zmluva 8
pdf Dodatok - orange 1
pdf Dodatok - orange 2