Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.85 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
86.71 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
9.10 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
2.95 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
68.77 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
56.04 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
126.46 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
544.24 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
39.85 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
11.13 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
10.90 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
65.10 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
62.00 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
5.93 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
53.06 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
68.57 €
syr Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.75 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
72.00 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
63.29 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
100.96 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
527.22 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
17.89 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
6.32 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
91.98 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.10 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
50.21 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
64.61 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
79.63 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
5.11 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
69.73 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
48.72 €
zvoz dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
480.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
31.44 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
18.86 €
prepravné autobusom na výlet ZŠ Dod.: Ing. Jozef Rohaľ - Ekomido
184.80 €
kvet, ocenenia, podanie stravy a občerstvenia z príležitosti Dňa učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa
184.76 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
zvoz dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
432.00 €
oprava notebooku HP, výmena HDD a softwarové práce Dod.: Media art, Ing. Maroš Hudák
114.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.34 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
759.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
buková vláknina Dod.: Farma-Bukovina, s. r. o.
394.69 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
37.73 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
17.29 €
deratizácia a dezinsekcia ZŠ Dod.: Miroslav Dzurik
549.60 €
školské potreby Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
697.20 €
čistiace potreby Dod.: BELT Ing. Štefan Juščák
495.23 €
dodváka drevnej hmoty ZŠ Dod.: MG - Forest Slovakia, s. r. o.
462.92 €
spracovanie dokumentácie a úlohy PZS Dod.: Jozef Choma
90.00 €
vystúpenie ľudovej hudby Zamiškovci Dod.: Peter Zamiška
300.00 €
nákup materiálu Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
93.60 €
prekladka plech. skladu, dovoz palivov. dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
432.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
70.74 €
súčiastky do kosačky Dod.: Karsit-Slovakia
83.28 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
24.20 €
vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Dod.: Slovak Telekom, a. s.
24.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
9.79 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.36 €
odmena deleg. osôb Dod.: Slovenský futbalový zväz
353.65 €
obnovenie zabezpečovacej značky montážnika Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
8.10 €
oleje a súčiastky do motor. píl a krovinorezov Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
262.52 €
zemné práce Dod.: LUFRANT spol. s r. o.
252.00 €
vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Dod.: PK-Systems, spol s r. o.
138.00 €
Veľké plagáty Dod.: Marián Matejka - PRINTCITY
8.00 €
účasť na odbornom seminári "správa registratúry" Dod.: Asociácia správcov registratúry
40.00 €
kolesá na vlečku - traktor terra Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
159.80 €
oprava rozhlasového pultu Dod.: SEAK, s. r. o.
40.80 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.25 €
pracovná obuv Dod.: VANIKO, s. r. o.
74.80 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
532.00 €
vyúčtovanie znalečného Dod.: Ing. Miroslav Lissý
96.47 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
191.56 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
uloženie odpadu na skládku Dod.: Ekočergov, a. s.
25.61 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
11.96 €
odmena deleg. osôb Dod.: Slovenský futbalový zväz
176.92 €
výmena hlavného ističa a úprava rozvádzača verejného osvetlenia Dod.: Pitmont, s. r. o.
196.20 €
struna na krovinorez Dod.: Viktória - Hámor, s. r. o.
195.60 €
zhotovenie prístrešku pri OcÚ Dod.: Ján Jakub – JANEK
4266.50 €
náradie Dod.: Jaroslav Kohút - Maják
169.90 €
vývoz kontajnera Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
181.20 €
hračky MŠ Dod.: TRYO, s. r. o.
131.00 €
údržba a oprava kopírovacieho stroja Dod.: BardComp, s. r. o.
138.50 €
hlásenie o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
školné za základnú prípravu členov HJ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
60.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.04 €
zimná údržba Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
624.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.06 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
23.14 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
poplatok za žiadosť o transfer Dod.: Slovenský futbalový zväz
75.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
88.03 €
jarné aerofoto 2015 Dod.: CBS Maľované Mapy, s. r. o.
70.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos Dod.: Slovgram
33.50 €
detské obliečky MŠ Dod.: Henro, s. r. o.
84.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.16 €
riad sála KD Dod.: Margita Vasilišinová MARVAN
62.90 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.26 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
42.53 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
156.00 €
prevádzkovanie pohrebiska Dod.: Milan Groško - MGP
40.00 €
almanach obce Dod.: Datatrade, s. r. o.
28.60 €
plyn Dod.: PROBUGAS, a. s.
1066.20 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA
20.40 €
tabuľa s ÚPN obce Dod.: Vladimír Bielek - VEBEST
148.00 €
reklama Dod.: Vladimír Bielek - VEBEST
120.00 €
príprava projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ Dod.: Aktívny život, n. o.
490.00 €
detské obliečky, uteračiky Dod.: Henro, s. r. o.
255.00 €
montáž a naprogramovanie GSM komunikátora Dod.: Pitmont, s. r. o.
266.40 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
532.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.10 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
24.18 €
toner Dod.: BardComp, s. r. o.
19.90 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
286.29 €
plastové kontajnery Dod.: Ferex, s. r. o.
424.80 €
hlásenie o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
tlač harmonogramov Dod.: FURA, s. r. o.
30.00 €
vrecia na komunálny odpad Dod.: FURA, s. r. o.
19.80 €
vrecia Dod.: FURA, s. r. o.
75.60 €
drenažná rúra Dod.: Inštalatherm, s. r. o.
87.72 €
platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Dod.: Webex media, s. r. o.
144.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
školské potreby Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
99.60 €
vyúčtovanie elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
106.90 €
deratizácia a dezinsekcia ZŠ Dod.: Miroslav Dzurik
549.60 €
elektrina ZŠ Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
759.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
19.99 €
časopis Dod.: Digital Visions, s. r. o.
14.90 €
maľovánka Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
200.00 €
projektor ZŠ Dod.: K24 International s. r. o.
394.77 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
650.58 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
80.95 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
27.47 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
66.48 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
37.70 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
4.48 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
18.88 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
43.91 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.51 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
79.86 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
84.34 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
67.32 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
41.66 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
337.72 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
139.27 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
43.90 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
2.24 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
9.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
87.60 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
66.58 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
111.34 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
537.91 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
2.24 €
ovocie Dod.: HOOK, s. r. o.
9.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
75.80 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
56.94 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
76.34 €
zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
63.21 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
86.56 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
192.29 €
odvoz štrku Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ľuboš Ždiňak
96.60 €
vodné Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VVS, a. s.
88.03 €
Zverejnenie obce na 12 mesiacov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Mgr. Lilla Akerman Nagy
50.00 €
oprava verejného rozhlasu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Pitmont, s. r. o.
379.20 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
21.00 €
Prevoz kontajnera Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
410.40 €
poplatok za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
39.96 €
likvidácia skladky odpadov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rastislav Legnavský
924.60 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.08 €
Hračky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
84.60 €
kuchynská linka Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Stanislav Mauer
830.00 €
Mikulášske balíčky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: BETAS, s. r. o.
253.50 €
SW iKelp Jedáleň Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Abiset s. r. o.
202.99 €
poplatky ObFZ Bardejov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovenský futbalový zväz
184.82 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
Vodoinštálačný materiál Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: František Mišek - FERMA
107.77 €
Práca minibagrom Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: POLSTAR, s. r. o.
162.00 €
uloženie odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ekočergov, a. s.
19.24 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
193.45 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
Prevoz kontajnera Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
181.20 €
Zvoz dreva Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
192.00 €
Obecné noviny Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INPROST, s. r. o.
67.60 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej ochrany SEPO
246.48 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: BELT Ing. Štefan Juščák
151.90 €
vysvedčenia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: ŠEVT, a. s.
17.51 €
vodné Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VVS, a. s.
45.59 €
vodné Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VVS, a. s.
29.87 €
materiál Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s. r. o.
177.11 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
zateplenie sokla na ZŠ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Ján Vančík
3874.26 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
elektrina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
806.00 €
čierne uhlie Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Palivá a stavebniny, a. s.
1769.47 €
potraviny Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: BETAS, s. r. o.
384.36 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
103.79 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
6.25 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
23.80 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
72.35 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
76.51 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
11.28 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
51.32 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
122.63 €
potraviny Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: BETAS, s. r. o.
462.39 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
6.34 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
1.10 €
mäso Odb.: Mesto Bardejov
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
73.50 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
8.15 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
1.81 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
47.79 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
36.38 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.13 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
1.82 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
9.34 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
64.38 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
100.24 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
2.08 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: HOOK, s. r. o.
6.31 €
mäso Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
89.23 €
ovocie, zelenina Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Jašíček
69.45 €
propagácia obce v maľovánke mesta Bardejov a okolie Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
300.00 €
výpočtová technika Dod.: ATECH NET, s. r. o.
1274.00 €
vysavač na popol, oleje, filtre Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
161.90 €
Pracovná obuv Dod.: SLOVOBUV Bardejov, s. r. o.
55.20 €
vývoz fekálií Dod.: Jozef Valko - Eurolining
294.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.34 €
splátka verejného osvetlenia Dod.: IN kom, s. r. o.
1207.58 €
lanko, oleje Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
93.19 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.14 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
25.39 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
534.00 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.36 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
oleje a filtre Dod.: Stanislav RAAB-RAAB
97.22 €
poplatky za žiadosť o transfer a odmeny deleg. osôb Dod.: Slovenský futbalový zväz
109.33 €
nákup tovaru Dod.: 4texel, s. r. o.
978.24 €
stolárske práce Dod.: Stanislav Mauer
490.00 €
štat. úrad. skúška Dod.: PROBUGAS, a. s.
156.00 €
časopis Dod.: RAABE odborné nakladateľstvo
8.40 €
audit Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
500.00 €
spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
vlajka Dod.: Signo, s. r. o.
13.00 €
reinštalácia oper. systému Dod.: BardComp, s. r. o.
20.00 €
plyn Dod.: PROBUGAS, a. s.
879.00 €
odohranie umeleckého programu Dod.: PUĽS
700.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.42 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
30.89 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.00 €
poplatky za žiadosť o transfer a odmeny deleg. osôb Dod.: Slovenský futbalový zväz
279.25 €
hudobná produkcia na stretnutí s dôchodcami Dod.: Rastislav Juraši-Studio Reco
200.00 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.26 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
oprava sporáku Dod.: František Michna - FM
167.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
92.75 €
nákup tovaru Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
166.78 €
scaner Dod.: BardComp, s. r. o.
199.00 €
ozubený a klinový remeň Dod.: Karsit-Slovakia
69.77 €
stavebný materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s. r. o.
253.68 €
dodanie a montáž odsávača pár v KD Dod.: František Michna - FM
1440.00 €
poplatky za žiadosť o transfer a odmeny deleg. osôb Dod.: Slovenský futbalový zväz
254.33 €
splátka verejného osvetlenia Dod.: IN kom, s. r. o.
1500.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.40 €
písanky, zošity Dod.: NOMI Slovakia, s. r. o.
34.24 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
37.52 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
20.09 €
stavebné práce pri oprave komínov Dod.: Drevo - HIM, s. r. o.
460.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
193.15 €
uloženie odpadu Dod.: Ekočergov, a. s.
270.26 €
dresy pre TJ Dod.: Ing. Jozef Lukáč - Colorsport
225.00 €
farby Dod.: ALMIS, s. r. o.
31.98 €
pripojenie internetu OÚ, MŠ Dod.: GHP connection, s. r. o.
108.00 €
dovoz štrku Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
133.44 €
vývoz odpadu Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
220.80 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
8.44 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.08 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
12.13 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
35.69 €
kancelárske potreby Dod.: ŠEVT, a. s.
18.85 €
súčiastky do kosačiek Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
172.67 €
kontrola a čistenie komínov - ZŠ, MŠ, KD Dod.: Miroslav Guman
150.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
22.40 €
farby, štetce, riedidlá Dod.: ALMIS, s. r. o.
147.05 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
534.00 €
demontáž starých a montáž nových svietidiel verejného osvetlenia Dod.: Pitmont, s. r. o.
990.60 €
stravné lístky Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
252.18 €
spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
štartovné za rok 2014/2015 Dod.: Oblastný futbalový zväz
100.00 €
poplatok za COR Dod.: Oblastný futbalový zväz
282.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
491.50 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
5.59 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
1.38 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
46.20 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
4.61 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
2.02 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
7.60 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
56.06 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
67.20 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
95.16 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
6.07 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
1.92 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
60.23 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
2.25 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
5.92 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
57.23 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
1.20 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
5.86 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
2.56 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
177.56 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
89.58 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
42.50 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
1.86 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
6.40 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
1.60 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
64.42 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
7.81 €
potraviny Dod.: BETAS, s. r. o.
413.97 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
7.36 €
ovocie, zelenina Dod.: HOOK, s. r. o.
2.56 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
59.54 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
74.96 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
40.03 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
62.30 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
41.65 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
15.50 €
pripojenie internetu Dod.: GHP connection, s. r. o.
54.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
1.06 €
školské potreby Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
348.60 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
školské potreby Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
99.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
22.01 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
12.58 €
CD Dod.: PAVELČÁKOVCI s.r.o.
23.30 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
čistiace prostriedky Dod.: BELT Ing. Štefan Juščák
438.78 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
asc agenda Dod.: Applied Software Consultants s.r.o.
63.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
energie Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
806.00 €
stav. práce Dod.: FAVELL, spol. s r. o.
8145.16 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
181.92 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
36.64 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
73.90 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
27.54 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
306.86 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
111.17 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
78.17 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
9.61 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
72.83 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
119.35 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
77.31 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
337.95 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
71.37 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
102.01 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
123.99 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
239.40 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
117.42 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
69.60 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
43.24 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
144.44 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
129.60 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
4.38 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
48.31 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.67 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.68 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
124.06 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
53.83 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
324.37 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
59.45 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
178.78 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.53 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
83.86 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
75.15 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
11.62 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
60.12 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
293.62 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
81.69 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
83.66 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
73.52 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
102.82 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
209.88 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
77.53 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
118.40 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
79.56 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
366.13 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
64.99 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.68 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
46.33 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
168.18 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
235.28 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
55.46 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
329.28 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
70.94 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
63.33 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
53.84 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.91 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.36 €
vývoz stavebného odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
188.60 €
vyhotovenie geometrick. plánu Dod.: Alexander Bucko - GEOSPOL
1527.00 €
radiatory, vodoinštal. materiál Dod.: František Mišek - FERMA
438.35 €
telefón Dod.: FURA, s. r. o.
31.99 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
14.40 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.96 €
montáž elektrických rozvodov v sále KD Dod.: Pitmont, s. r. o.
917.40 €
prac. náradie Dod.: Jaroslav Kohút - Maják
90.20 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
105.32 €
struna do krovinorezov Dod.: Viktória - Hámor, s. r. o.
87.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
dovoz dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
192.00 €
tlačivá Dod.: ŠEVT, a. s.
22.64 €
preprava autobusom Dod.: Milan Patlevič
312.00 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
45.59 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
25.15 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
lopty Dod.: TRYO, s. r. o.
109.20 €
hygienické potreby Dod.: BELT Ing. Štefan Juščák
70.42 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
806.00 €
podanie stravy Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa
141.75 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
kvety Dod.: Ľuboš Ždiňak
13.08 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
17.29 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
45.59 €
pracovné zošity Dod.: Aitec, s. r. o.
60.61 €
školské pomôcky Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
603.46 €
školské potreby Dod.: Distribučná agentúra AD REM
66.33 €
čistiace prostriedky Dod.: BELT Ing. Štefan Juščák
432.86 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
kancelarske potreby Dod.: FEBA PROJEKT, s. r. o.
73.73 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
korková tabuľa Dod.: PULS Hair s. r. o.
20.25 €
oprava WC Dod.: František Mišek - FERMA
144.47 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
806.00 €
predplatné magazínov Dod.: Digital Visions, s. r. o.
14.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
drevo ZŠ Dod.: Poľana pozemkové spoločenstvo
376.60 €
účasť na sneme ZMOS Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Šariša
50.05 €
poplatok za COR Dod.: Oblastný futbalový zväz
145.00 €
aktualizácia dokumentácie BOZP, školenie BOZP Dod.: Jozef Choma
180.00 €
plechy - lávka MŠ Dod.: M.V.KOV, s. r. o.
50.40 €
nábytok do MŠ Dod.: NOMILAND, s. r. o.
513.50 €
rekonštrukcia schodišťa a chodby sály KD - materiál a vykonaná práca Dod.: BAUSAD spol. s r. o.
9766.42 €
kalibrácia teplomerov ŠJ Dod.: Slovenská legálna metrológia, n. o.
114.00 €
stoličky MŠ Dod.: NOMILAND, s. r. o.
174.00 €
laminátová podlaha, lišty, komponenty PVC Dod.: Roman Želinský EU-RO STAV
243.43 €
doplatok za tlač Obecných novín Dod.: INPROST, s. r. o.
15.60 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
16.51 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
13.76 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
31.98 €
plechy na lávku k rómsk. osade Dod.: M.V.KOV, s. r. o.
531.60 €
inštalácia zariadenia pre príjem internetu - futbal. ihrisko Dod.: GHP connection, s. r. o.
69.60 €
zvoz palivového dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
192.00 €
vývoz kontajnera Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
157.20 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.76 €
uloženie odpadu na skládku Dod.: Ekočergov, a. s.
238.22 €
krovinorez, náhradné diely na krovinorezy Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
551.26 €
LED svetlá Dod.: IN kom, s. r. o.
2040.00 €
poplatok za COR Dod.: Oblastný futbalový zväz
185.00 €
dovoz a postavenie stĺpa pri moste Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
158.40 €
zvoz dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
192.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
12.56 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.12 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.97 €
vyhotov. žiadosti o projekt. dokument. Dod.: Ingrid Doležalová - ID
50.00 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.36 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
534.00 €
kolieska na kosačku Dod.: Karsit-Slovakia
5.30 €
hračky MŠ Dod.: MAKOS a. s.
54.30 €
členský príspevok MAS Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa
261.50 €
náhr. súčiastky do krovinorezov Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
60.40 €
spracovanie hlásení o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.30 €
knihy MŠ Dod.: Fortuna Libri, s. r. o.
26.55 €
vývoz žúmp Dod.: VVS, a. s.
317.39 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
6.36 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
31.98 €
renovácia tonerov Dod.: BardComp, s. r. o.
153.11 €
rozhŕňanie zeminy - rómska osada Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
144.00 €
zvoz dreva Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
192.00 €
odhrňanie snehu Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
144.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
193.15 €
struna do kosačky Dod.: Viktória - Hámor, s. r. o.
87.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
156.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov Dod.: Slovgram
33.50 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
92.75 €
elektroinštalačné práce Dod.: Pitmont, s. r. o.
174.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
uloženie odpadu Dod.: Ekočergov, a. s.
205.11 €
práce s hydraulickou rukou Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
157.20 €
Vlajka SR Dod.: Signo,s.r.o.
13.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.56 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.11 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
7.12 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.66 €
oleje do kasačiek Dod.: Stanislav RAAB-RAAB
34.04 €
demontáž a montáž gamatky, servis gamatiek Dod.: Ján Brehuv - ELEKTRO GAS
140.00 €
služby za prevádzkovanie pohrebiska Dod.: Milan Groško - MGP
40.00 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
školné za základnú prípravu členov HJ Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
Obstarávanie ÚPN-O Dod.: STANIM, s. r. o.
50.00 €
licencia na verejné použitie hudobných diel Dod.: SOZA
20.40 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
8.20 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.74 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
286.44 €
dodávka plynu Dod.: PROBUGAS, a. s.
1207.21 €
tlač harmonogramov a dodane vrecia na odpad Dod.: FURA, s. r. o.
105.60 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
534.00 €
Spracovanie hlsení o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
Platba za doménu, webhosting webstránky obce Dod.: Webex media, s. r. o.
144.00 €
Tonery Dod.: BardComp, s. r. o.
77.80 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
473.58 €
preplatok elektriny Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
240.26 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
23.58 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
72.31 €
vysvedčenia Dod.: ŠEVT, a. s.
25.00 €
poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP Dod.: Prima banka Slovensko a. s.
39.96 €
preplatok za elektrinu Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
62.89 €
aktualizácia programov WINCITY Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.56 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.12 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
21.40 €
stavebný materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s. r. o.
87.74 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.95 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
144.62 €
práce traktorom Zetor Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
288.00 €
vypracovanie projektu v oblasti prevencie kriminality Dod.: Ingrid Doležalová - ID
70.00 €
školské potreby Dod.: MAKOS a. s.
73.30 €
tonery Dod.: BardComp, s. r. o.
178.90 €
záclony - pohostinstvo Dod.: Jozef Demjanič
119.10 €
NOD32 antivirus Dod.: BardComp, s. r. o.
43.92 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
Obstarávanie ÚPN-O Dod.: STANIM, s. r. o.
200.00 €
odvoz kontajnera na skládku Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
157.20 €
mikulášske balíčky Dod.: Jozef Demjanič
165.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.84 €
obecné noviny Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.66 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
31.85 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
193.35 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
uloženie odpadu Dod.: Ekočergov, a. s.
266.17 €
stavebné práce - sála KD Dod.: Miroslav Mašlár
270.00 €
stavebné práce - sála KD Dod.: Róbert Majoroš
2179.05 €
kl. remeň do kosačky Dod.: Karsit-Slovakia
12.12 €
nové elektrické rozvody - sála KD, materiál a montáž Dod.: Pitmont, s. r. o.
651.00 €
kuchynská linka, pult, montáž prechod. líšt, pokládka podlahy Dod.: Štefan Pillár
1260.00 €
farby, riedidlá, tapety Dod.: ALMIS, s. r. o.
257.03 €
hračky do MŠ Dod.: Dráčik DIVI, s. r. o.
200.12 €
vertikálne žalúzie Dod.: Lamelland, s. r. o.
649.99 €
farby Dod.: František Kundra - KUNDREX
60.94 €
bordúra Dod.: Papierníctvo Václav Gmitter
32.98 €
inštalácia softwaru a tlačiarne Dod.: BardComp, s. r. o.
106.51 €
pracovné zošity Dod.: RAABE odborné nakladateľstvo
8.40 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
lišty, prechodovky, komponenty Dod.: Gabriel Biath - Euro podlahy
209.87 €
omietka, náter Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s. r. o.
67.94 €
počítače, tonery Dod.: BardComp, s. r. o.
1285.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.87 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
191.86 €
montáž a demontáž radiátorov a plynu, materiál Dod.: František Vasilko - Inštalatér
379.22 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.15 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
16.22 €
súčiastky do krovinorezov Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
21.18 €
audit ročnej účtovnej závierky Dod.: Ing. Marta Dvorská, č. licencie 361
500.00 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
572.00 €
farby Dod.: František Kundra - KUNDREX
428.08 €
lavičky a stoly Dod.: Alena Revayová
200.00 €
stavebný materiál Dod.: DOM-BYT-ZÁHRADA s. r. o.
380.58 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
131.77 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
42.41 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
72.37 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
76.02 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
58.34 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
13.05 €
potraviny Dod.: Jozef Demjanič
427.35 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
90.98 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
65.27 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
66.13 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
70.32 €
potraviny Dod.: Imrich Juročko
193.63 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
čierne uhlie Dod.: Palivá a stavebniny, a. s.
1050.37 €
vodoinštalačný materiál Dod.: František Mišek - FERMA
60.84 €
dovoz dreva Dod.: Milan Jankiv - MEKADO
60.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.80 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
911.00 €
preprava autobusom Dod.: Milan Patlevič
156.00 €
projektor Dod.: Internet Stores Slovakia s. r. o.
419.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.64 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
školské potreby Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
685.97 €
výspravky WC v ZŠ Dod.: Adrián Bučko
254.40 €
omietky Dod.: KOMAL, s. r. o.
56.72 €
školské potreby Dod.: PULS Hair s. r. o.
116.20 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
18.86 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
17.29 €
čistiace potreby Dod.: Dušan Fecko
447.08 €
pracovné zošity Dod.: Martinus.sk, s. r. o.
44.43 €
farby Dod.: ALMIS, s. r. o.
84.74 €
vodoinštalačný materiál Dod.: František Mišek - FERMA
637.04 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
dovoz piesku Dod.: Ľuboš Ždiňak
96.48 €
triedne knihy Dod.: ŠEVT, a. s.
8.70 €
dvere Dod.: POLSTAR, s. r. o.
448.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
pokládka dlažby Dod.: Miroslav Oslacký
1231.20 €
lepidlo, guma Dod.: MAKOS a. s.
438.28 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
tlačivá Dod.: ŠEVT, a. s.
17.90 €
dovoz dreva, preloženie lávky Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
271.80 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
911.00 €
farby Dod.: ALMIS, s. r. o.
125.28 €
zámková dlažba Dod.: STAVMAT IN, spol. s. r. o.
830.53 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
25.28 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
231.08 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
18.86 €
preprava autobusom ZŠ Dod.: Milan Patlevič
264.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.80 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
inzercia v Bardejovských novostiach Dod.: Miron Kantuľak PONET press
75.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
911.00 €
dodávka a montáž osvetlenia na cintoríne Dod.: Pitmont, s. r. o.
325.20 €
dodávka a montáž kazetového stropu v KD Dod.: BAUSAD spol. s r. o.
3171.84 €
pracovné odevy Dod.: VANIKO, s. r. o.
41.50 €
hlásenie vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
potlač hrnčekov, uterákov, tričká a perá Dod.: 4texel, s. r. o.
985.68 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.33 €
dvere Dod.: POLSTAR, s. r. o.
176.00 €
revízia plynovej nádoby Dod.: PROBUGAS, a. s.
158.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
20.98 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.46 €
inzercia v Bardejovských novostiach Dod.: Miron Kantuľak PONET press
16.20 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
31.44 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
192.46 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vodné Dod.: VVS, a. s.
81.74 €
vodoinštalatérske a plynárenske práce a dodaný materiál v KD Dod.: Marián Hopko - HOPO
307.15 €
elektroinštalačné práce na rekonštrukcii kuchyne v sále KD Dod.: Pitmont, s. r. o.
1272.00 €
knihy a zošity MŠ Dod.: Vydavateľstvo NOMI, s. r. o.
26.55 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
stavebné a maliarske práce Dod.: Stanislav Cingeľ
2700.06 €
pokládka asfaltu a oprava výtlkov Dod.: CBR s. r. o.
2712.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
29.77 €
dodávka pitnej vody, dovoz cisterny Dod.: VVS, a. s.
42.53 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
6.20 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.38 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
286.58 €
oprava svietidiel,výmena zásuviek a vypínačov Dod.: Pitmont, s. r. o.
284.40 €
súčiastky na krovinorezy Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
128.95 €
dlažba, obklad Dod.: CERAMIK, s. r. o.
902.16 €
terénne úpravy Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
480.00 €
plyn Dod.: PROBUGAS, a. s.
1536.00 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
pokládka lažby a obrubníkov Dod.: Miroslav Oslacký
499.95 €
plastové okná Dod.: POLSTAR, s. r. o.
360.00 €
murárske práce Dod.: Stanislav Fellegi
120.00 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
29.93 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.33 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
13.73 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA, s. r. o.
191.76 €
filtre, sviečky, hlavice, lanka, sitká Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
204.01 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
572.00 €
realizácia divadelného predstavenia Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
550.00 €
dlažba, obrubniky Dod.: STAVMAT IN, spol. s. r. o.
503.14 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
hlásenia o vzniku odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.04 €
súčiastky do kosačiek Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
64.10 €
oleje Dod.: Stanislav RAAB-RAAB
29.11 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz komunálneho odpadu Dod.: FURA, s. r. o.
193.05 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
11.00 €
telefón Dod.: Orange Slovensko,a.s.
31.98 €
oprava a súčiastky kosačiek Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
101.69 €
vodné a stočné Dod.: VVS, a. s.
113.18 €
riad Dod.: Margita Vasilišinová MARVAN
472.12 €
varič na vodu Dod.: Eurogastrop, s. r. o.
122.40 €
časopisy MŠ Dod.: ARES spol. s. r. o.
17.00 €
kopirovacie kolo Dod.: Karsit-Slovakia
11.14 €
nádoby na TDO Dod.: Obec Frička
200.04 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
82.52 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
0.72 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
54.17 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
677.16 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
148.52 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
47.76 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
12.35 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
69.67 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
52.83 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.29 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.62 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
61.94 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
64.78 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
627.91 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
81.69 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
1.32 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
57.88 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
104.64 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
65.69 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
70.33 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
62.30 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
73.04 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.92 €
ovocie, zelenina Dod.: Jaroslav Jašíček
27.87 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
68.62 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
436.64 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
180.78 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
52.46 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
65.00 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
8.78 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
36.42 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
54.46 €
Strava, občerstvenie - Deň učiteľov Dod.: Združenie obcí Mikroregión Bardejov - Horná Topľa
56.40 €
dovoz dreva Dod.: Milan Jankiv - MEKADO
78.00 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
20.39 €
Palivové drevo Dod.: Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Petrová
405.00 €
Dobropis - spoloč. hra Dod.: MAKOS a. s.
16.20 €
Vodné, stočné Dod.: VVS, a. s.
31.21 €
Vodné, stočné Dod.: VVS, a. s.
67.78 €
Kniha básni Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
11.60 €
Náplne do tlačiarne Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
57.80 €
Záb. hry Dod.: Dráčik DIVI, s. r. o.
273.91 €
Hračky Dod.: MAKOS a. s.
339.89 €
Školské potreby Dod.: Jozef Ivančo - ALLIS
740.37 €
Školské potreby Dod.: Aitec, s. r. o.
56.43 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
čistiace prostriedky Dod.: Dušan Fecko
255.94 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.24 €
Predplatné časopisu Dod.: Digital Visions, s. r. o.
14.90 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.88 €
Uhlie Dod.: Palivá a stavebniny, a. s.
1499.28 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
911.00 €
Tlačivá Dod.: ŠEVT, a. s.
22.60 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
147.95 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
567.68 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
63.96 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.19 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
78.29 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
77.36 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
3.50 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
31.26 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
442.07 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
128.99 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
71.26 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
58.99 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
88.08 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
71.08 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
91.72 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
23.38 €
syr Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
9.88 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
458.75 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
139.04 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
51.97 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
46.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
107.34 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
2.87 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
86.33 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
315.34 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
138.00 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
45.24 €
syr Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
3.94 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
50.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
9.12 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
39.16 €
potraviny Dod.: Alena Revayová
562.37 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
179.30 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
6.20 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
82.44 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
87.54 €
ovocie, zelenina Dod.: Martina Jašíčková
80.98 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
1.88 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
83.76 €
syr Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
10.01 €
mäso Dod.: CIMBAĽAK s. r. o.
44.92 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.58 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA s. r. o.
191.86 €
telefón orange Dod.: Orange Slovensko,a.s.
33.13 €
telefón orange Dod.: Orange Slovensko,a.s.
4.78 €
Aktualizácia, dokumentácia, školenie BOZP, PO Dod.: Jozef Choma
180.00 €
uloženie odpadu Dod.: Ekočergov, a. s.
181.67 €
Frézovanie a vložkovanie komína Dod.: KMEKOM, s. r. o.
1650.00 €
Kl. remeň Dod.: Karsit-Slovakia
13.56 €
kurenárské práce Dod.: František Vasilko - Inštalatér
174.94 €
prevoz palivového dreva Dod.: Milan Jankiv - MEKADO
60.00 €
Práce vozidlom T-815 Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
314.40 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
Internet Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.01 €
Motor. krovinorez Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
687.31 €
nebezpečný odpad Dod.: FURA s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Dod.: FURA s. r. o.
192.06 €
uloženie odpadu Dod.: Ekočergov, a. s.
245.04 €
telefón orange Dod.: Orange Slovensko,a.s.
10.12 €
telefón orange Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.12 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
572.00 €
spracovanie hlásenia vzniku odpadu Dod.: FURA s. r. o.
14.70 €
Práce vozidlom T-815 Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
576.00 €
spotrebný material Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Jaroslav Kohút - Maják
82.60 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
Odmeny výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostr. technického zariadenia na rok 2013 Dod.: Slovgram
33.50 €
Renov. tonerovej kazety Dod.: BardComp, s. r. o.
45.00 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.46 €
spracovanie hlasenia vzniku odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
98.58 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
9.91 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
32.12 €
Hrniec, kastrol, pokrievka Dod.: Eurogastrop, s. r. o.
124.39 €
Odhrňanie snehu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Rastislav Belejčák Nákladná doprava-HR
720.00 €
voda Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: VVS, a. s.
141.73 €
Aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
96.60 €
Oprava motorovej píly Dod.: Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna Servis a predaj
78.34 €
Aktualizácia dát evidencie pohrebiska za rok 2011 a 2012 Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.87 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
9.48 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
31.98 €
spracovanie hlasenia vzniku odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
98.33 €
drogéria Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Dušan Fecko
175.26 €
olej, pilnik, reťaz Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: DuoTech BK, s. r. o.
40.66 €
Monitoring a publicita projektu Sociálna práca v komunite v obci Nižný Tvarožec Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Vladimír Frický
225.00 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
telefón Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.28 €
spracovanie hlasenia vzniku odpadu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
13.20 €
a Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
285.84 €
dodávka plynu Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: PROBUGAS, a. s.
719.52 €
lepidlo, lišta, pvc-maxima, sokel pvc/lišta podl. prof. Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: MAKOS a. s.
116.54 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
19.36 €
telefón orange Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
30.47 €
licencia na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: SOZA
20.40 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
572.00 €
vývoz TDO Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
135.60 €
spracovanie hlasenia vzniku odpad Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: FURA, s. r. o.
14.40 €
Inštalatérske práce + material Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: František Vasilko - Inštalatér
540.84 €
Internet Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
10.90 €
internet MŠ Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: Slovanet, a. s.
12.05 €
Obecné noviny Odb.: Obec Nižný Tvarožec
Dod.: INPROST s.r.o.
52.00 €


Archív faktúr

Zoznam faktúr 2012:

Obec:

číslo
faktúry
popis
fakt. plnenia
hodnota FA
(bez/s)DPH
identif.
zmluvy
identif.
objedn.
dátum doručenia
faktúry
ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa
3001 dovoz a montáž el. sporáka 720,00 EUR
(s DPH)
--- --- 10. 1. 2012 František Michna - FM
Zimná 67, Stará Ľubovňa
IČO: 33071560
 3002 internet
12 EUR
(s DPH)
 --- ---
13. 1. 2012
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151 Bratislava
IČO: 35765143
3003 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 13. 1. 2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151 Bratislava
IČO: 35765143
3004 oprava el. sporáka 107,00 EUR
(s DPH)
--- --- 25. 1. 2012 František Michna - FM
Zimná 67, Stará Ľubovňa
IČO: 33071560
3005 licencia na verejné použitie hudobných diel 20,40 EUR
(s DPH)
--- --- 27. 1. 2012 SOZA
Rastislavova 3 Bratislava
IČO: 00178454
3006 Elektrina 01-02/2012 747,00 EUR
(s DPH)
--- --- 27. 1.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31, Košice
IČO: 36211222
3007 spracovanie hlasenia vzniku odpad 14,40 EUR
(s DPH)
--- --- 2. 1. 2012 FURA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3008 dodávka plynu 988,80 EUR
(s DPH)
--- --- 28. 1.2012 PROBUGAS, a. s.
Miletičova 23 Bratislava
IČO: 17321981
3009
 spracovanie podkladov k ÚPN 150,00
EUR
(s DPH) 
---  ---  3.2.2012  STANIM, s. r. o.
Šindliar 138
IČO: 36791822
 3010  telefón 30,31 EUR
(s DPH) 
---   --- 3.2.2012  Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3011  autobatérie - požiarna avia  199,80 EUR
(s DPH)
---  ---  6.2.2012  Stanislav Raab 
Štefánikova 3163
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3012 vývoz TDO 194,35 EUR
(s DPH)
--- --- 8.2.2012 FÚRA,s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3013 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 8.2.2012 FÚRA,s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3014 telefón 41,24 EUR
(s DPH)
--- --- 9.2.2012 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3015 vrecia na separovaný odpad 91,20 EUR
(s DPH)
--- --- 10.2.2012 FÚRA, s.r.o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3016  telefón  64,90 EUR
(s DPH) 
 --- ---  10.2.2012  Orange Slovensko,a.s.
 Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3017 administr. a účtovn. - soc. práca
v komunite v obci N. Tvarožec 
 103,20 EUR
(s DPH)
 ---  --- 13.2.2012  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3018 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.2.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3019 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 13.2.2012 Slovanet, a. s. 
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3020 vodné - Dom nádeje 1,54 EUR
(s DPH)
--- --- 28.2.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48  Košice
IČO: 36570460
 3021 nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH) 
 --- ---  5.3.2012   FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3022 vývoz TDO 194,84 EUR
(s DPH)
--- --- 5.3.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3023  telefón  28,49 EUR
(s DPH)
---  ---  5.3.2012  Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3024 telefón 31,79 EUR
(s DPH)
--- --- 5.3.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
 3025 telefón  41,28 EUR
(s DPH) 
 ---  --- 7.3.2012   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3026 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 12.3.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
3027 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.3.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava
IČO: 35765143
 3028 potravinová pomoc - doprava  50,96 EUR
(s DPH)
---  ---  19.3.2012  Združenie obcí
Mikroregión Bardejov
Horná Topľa
IČO: 37945378 
3029 informačné plagáty, letáky -
SP v komunite v obci N. 
Tvarožec
99,90 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 František Hvizda
HM-comp
Stocklova 32
085 01 Bardejov
IČO: 40692990
3030  aktualizácia programov 96,60 EUR
(s DPH)
--- --- 20.3.2012

Ing. Ján Vlček
Topset
Hollého 2366/25B
 Stupava
IČO: 32643748

3031  Olej, pilník, retiazka  27,52  EUR
(s DPH)
--- --- 2.4.2012 Duotech BK, s. r. o.
Kacvinská 2849
Bardejov
IČO: 44745338
3032 Fúrik, lopata, hrable 211,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.42012  Jaroslav Kohút - Maják
Ťačevská 611/24
Bardejov
IČO: 44393792
3033 telefón 28,49 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3034 telefón 33,73 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Orange Slovensko,a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3035 vývoz TDO  EUR
289,72 EUR
(s DPH)
--- --- 4.4.2012 Fúra, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211455
3036 okná - RT 2754,00 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 Polstar, s. r. o.
Pod Vinbargom 1 Bardejov
IČO: 36472158
3037 vykonanie školenia 100,00 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 Jozef Choma
Šiba 34, Bardejov
IČO: 43932045
3038 vodné - RT, OÚ, Dom nádeje, MŠ 106,73 EUR
(s DPH)
--- --- 5.4.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3039 telefón 44,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.4.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3040 monitoring a publicita projektu SP v komunite v obci N. Tvarožec 200,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.4.2012 Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3041 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 12.4.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3042  internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.4.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícká 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3043  maľovaná mapa 87,00 EUR
(s DPH)
--- --- 16.4.2012 CBS, s. r. o.
Kynceľová 54
974 01 B. Bystrica
IČO: 36754749
3044  odmeny výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostr. techn. zariad. 33,50 EUR
(s DPH)
--- --- 16.4.2012 Slovgram
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
3045  prečistenie pilotných horáčikov na plynových radiátoroch 50,00 EUR
(s DPH)
--- --- 18.4.2012  Ján Habiňák
Malcov 190
086 06 Malcov
IČO: 419951983046  odhrňanie snehu 672,00 EUR
(s DPH)
--- --- 23.4.2012 Rastislav Belejčák
Nákladná doprava-HR
086 02 Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
3047  sieťky proti hmyzu - Dom nádeje 80,04 EUR
(s DPH)
--- --- 23.4.2012 RAKY stav, s. r. o.
Stocklova 8
085 01 Bardejov
IČO: 36615323
3048  oprava ostení po výmene okien 357,60 EUR
(s DPH)
--- --- 25.4.2012  Bausad spol. s. r. o.
Štefánikova 81
085 01 Bardejov
IČO: 31727671
3049 traktor COOPER 3211,20 EUR
(s DPH)
--- --- 25.4.2012 Karsit-Slovakia
Štefánikova 3163
085 01 Bardejov
IČO: 36493805
3050  Elektrina - 3-5 2012 747,00 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
3051 administr. a účtovn. - soc. práca
v komunite v obci N. Tvarožec 
103,20 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012 Tatiana Vantová
Pod papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3052  uloženie odpadu 244,30 EUR
(s DPH)
--- --- 30.4.2012  Ekočergov, a. s.
Skládka odpadov
086 42 Bartošovce
IČO: 36457671
3053  Plyn 988,80 EUR
(s DPH)
--- --- 2.5.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
3054  Vývoz TDO 192,65 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3055  Spracovanie hlásení o vzniku odpadu 14,40 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3056  Nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 3.5.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3057  Kalibrácia vlhkomera a meradla teploty 99,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
974 01 B. Bystrica
IČO: 37954521
3058  telefón 40,76 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3059  telefón 44,23 EUR
(s DPH)
--- --- 4.5.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3060  nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 31.3.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3061   telefón 41,16 EUR
(s DPH)
 --- --- 9.5.2012 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3062   kúpa a montáž ventilátorov 143,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.5.2012 Pitmont, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3063 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.5.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3064 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 12.5.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3065 parkové lavičky, odpadkový kôš 180,00 EUR
(s DPH)
--- --- 14.5.2012 Obec Komárov
086 11 Hrabovec
IČO: 00322156
3066 olej do kosačky 43,00 EUR
(s DPH)
--- --- 7.5.2012 Stanislav Raab-Raab
Gorkého 15
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3067 dovoz potravinovej pomoci 93,60 EUR
(s DPH)
--- --- 23.5.2012 Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec 49
IČO: 41229622
3068 vývoz odpadu na skládku 181,20 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec 49
IČO: 41229622
3069 ÚPN obce N. Tvarožec - prieskumy a rozbory 550,00 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Ateliér Urbeko, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3070 ÚPN obce N. Tvarožec - návrh 1000,00 EUR
(s DPH)
--- --- 28.5.2012 Ateliér Urbeko, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3071 olej a filter do kosačky 16,81 EUR
(s DPH)
--- --- 23.5.2012 Stanislav Raab-Raab
Gorkého 15
085 01 Bardejov
IČO: 34515119
3072 vývoz TDO 191,96 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3073 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3074 telefón 30,53 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3075 telefón 29,45 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3076 zriadenie webovej aplikácie 120,00 EUR
(s DPH)
--- --- 8.6.2012 Webex media, s. r. o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3077 telefón 42,01 EUR
(s DPH)
--- --- 8.6.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3078 výroba a montáž brány na cintorín 740,00 EUR
(s DPH)
--- --- 4.6.2012 Jan Jakub - JANEK
Malcov 141
086 06 Malcov
IČO: 43922414
3079 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.6.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bardejov
IČO: 35765143
3080 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 11.6.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bardejov
IČO: 35765143
3081 reťaz, silon, olej, maz. tuk 23,26 EUR
(s DPH)

--- 31.5.2012 DuoTech BK, s.r.o.
Dubová 74
090 11 Dubová
IČO: 44745338
3082 Vyhotovenie geometrického plánu - dom nádeje a zameranie šatne a ihriska 873,00 EUR
(s DPH)
--- --- 13.6.2012 Alexander Bucko - Geospol
Fraňa Kráľa 205/4
085 01 Bardejov
IČO: 3353036
3083 servisné práce na kosačkách 76,46 EUR
(s DPH)
--- --- 14.6.2012 Jozef Šandala
Kružlov 192/2
086 04 Kružlov
IČO: 46263012
3084 Farba, riedidlo, štetce 204,30 EUR
(s DPH)
--- --- 13.6.2012 Almis, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
3085 Hrniec, pokrievka - ŠJ 63,29 EUR
(s DPH)
--- --- 25.6.2012 Eurogastrop, s. r. o.
Čergovská 7002/10
F080 01 Prešov
IČO: 44137761
3086 Kosy, kosiska, objimky na kosu 80,60 EUR
(s DPH)
--- --- 25.6.2012 Jaroslav Kohút
Maják
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3087 dodávka a montáž poplachového systému 701,40 EUR
(s DPH)
--- --- 2.7.2012 Pitmont, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3088 vyhotovenie geometrického plánu na parcele 432/2 196,50 EUR
(s DPH)
--- --- 2.07.2012 Alexander Bucko -
Geospol
Fraňa Kráľa 205/4
085 01 Bardejov
IČO: 33530386
3089 nebezpečný odpad 16,80 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
IČO: 36211451
3090 vývoz TDO 193,05 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
IČO: 36211451
3091 telefón 40,10 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3092 telefón 33,14 EUR
(s DPH)
--- --- 4.7.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3093 vodné - RT 65,98 EUR
(s DPH)
--- --- 6.7.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3094 vodné - OÚ, MŠ 67,51 EUR
(s DPH)
--- --- 9.7.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3095 telefón 41,16 EUR
(s DPH)
--- --- 10.7.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3096 internet MŠ 12,05 EUR
(s DPH)
--- --- 11.7.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3097 internet 12,00 EUR
(s DPH)
--- --- 11.7.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3098 administr. a účtovn. - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec 103,20 EUR
(s DPH)
--- --- 12.7.2012 Tatiana Vantová
Pod papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3099  servisné práce na kosačkách  76,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.7.2012  Jozef Šandala
Kružlov 192/2
086 04 Kružlov
IČO: 4626312
 3100   spracovanie hlásení o vzniku odpadu  14,40 EUR
(s DPH)
--- ---  27.7.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
 3101  Elektrina  747,00 EUR
(s DPH)
--- ---  31.7.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
 3102  brus. papier, vedrá, štetce, valčeky, rez. kotúče  77,20 EUR
(s DPH)
--- ---  31.7.2012  Jaroslav Kohút
Maják
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
 3103  Plyn  594,84 EUR
(s DPH)
--- ---  1.8.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
 3104  doména, webhosting a záloha web stránky  84,00 EUR
(s DPH)
--- ---  13.6.2012  Webex media.s.r.o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3105  vypracovanie projektovej dokumentácie   700,00 EUR
(s DPH)
--- ---  2.8.2012  Ing. Jaroslav Kvokačka - PROJEKTING
Na hradbách 4
085 01 Bardejov
IČO: 37581562
3106  vývoz TDO  192,55 EUR
(s DPH)
--- ---  3.8.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
3107  nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  3.8.2012  Fúra, s. r. o.
SNP 77 Rozhanovce
044 42 Rozhanovce
IČO: 36211451
3108  telefón  31,61 EUR
(s DPH)
-- ---  6.8.2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
3109  čistiace prostriedky  77,20 EUR
(s DPH)
--- ---   7.8.2012 Dušan Fecko
Záhradná 8
085 01 Bardejov
IČO: 17143306
3110  telefón  41,47 EUR
(s DPH)
--- ---  8.8.2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3111  internet  12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  9.8.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3112  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  9.8.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3113  telefón  55,39 EUR
(s DPH)
--- ---  6.8.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3114  PVC dvere ZŠ   2291,00 EUR
(s DPH)
--- ---  27.8.2012 Polstar, s. r. o.
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
IČO: 36472158
3115  jakel  139,43 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3116  vývoz TDO  285,99 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 FÚRA, s .r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3117  nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3118  Zošity - MŠ   7,00 EUR
(s DPH)
--- ---  6.9.2012 ARES, s. r. o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava
IČO: 31363822
3119  servisná činnosť   14,38 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 TOPtoner, s. r. o.
Štefánikova 1389/8
071 01 Michalovce
IČO: 46718036
3120  cievka, matica, svorník   23,70 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 Duotech BK, s. r. o.
Dubová 74
IČO: 44745338
3121  telefón   41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  10.9.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3122  internet   10,61 EUR
(s DPH)
--- ---  13.9.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3123  telefón   35,76 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3124  telefón   33,01 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3125  Školské potreby - MŠ   25,38 EUR
(s DPH)
--- ---   17.09.2012 NOMI Slovakia, s. r. o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
IČO: 36593222
3126   servis plynového zásobníka  158,00 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 Probugas, a. s.
Miletičova 23
829 81 Bratislava
IČO: 17321981
 3127   internet MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012 Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3128   stavebný materiál  454,04 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012 KOMAL, s.r.o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov 
IČO: 44731396
3129   Pracovná obuv, pracovné rukavice   67,80 EUR
(s DPH)
--- ---  25.09.2012 Katarína Chlebovská
Českej Lípy 3
085 01 Bardejov
IČO: 37582801
3130   Madlá, rohové lišty, soklové lišty, schodišťové madlo  450,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.09.2012 Štefan Pillár
J. Grešáka 11
085 01 Bardejov
IČO: 41227476
3131   vodné - školský byt   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3132   vodné - RT, OcÚ, MŠ   88,99 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3133   Pracovné náradie   40,80 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3134   vývoz TDO  193,35 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3135   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3136   telefón   31,10 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3137   telefón   36,30 EUR
(s DPH)
--- ---  4.10.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3138   materiál na zastávku  387,14 EUR
(s DPH)
--- ---  5.10.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3139   montáž prístrešku pred šatňou TJ  500,00 EUR
(s DPH)
--- ---  5.10.2012 Ján Jakub - JANEK
Malcov 141
IČO: 43922414
3140   materiál - prístrešok  pred šatňou TJ  754,19 EUR
(s DPH)
--- ---  8.10.2012 KOMAL, s. r. o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov
IČO: 44731396
3141   telefón  41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3142 prezentácia v maľovanej mape Horný Šariš   87,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012 CBS, s. r. o.
Kynceľová 54
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36754749
3143   monitoring a publicita projektu Sociálna práca v komunite v obci Nižný Tvarožec   250,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012 Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3144   murárske práce  220,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012 Stanislav Fellegi
Nižný Tvarožec 97
086 02 Gaboltov
IČO: 43736980
3145   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3146   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3147   jakel, plech, rošt   91,97 EUR
(s DPH)
--- ---  18.10.2012 Ján Bľanda - UNIKOV
Mlynská 13
085 01 Bardejov
IČO: 33686793
3148   admin. a účtovn. - soc. práca v komunite v obci Nižný Tvarožec  206,40 EUR
(s DPH)
--- ---  24.10.2012 Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3149   Návrh - územný plán obce Nižný Tvarožec  6625,00 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012  Ateliér URBEKO, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3150   Čistopis - územný plán obce Nižný Tvarožec  2505,00 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012 Ateliér URBEKO, s. r. o.
Konštantínova 3
080 01 Prešov
IČO: 31671209
3151   spracovanie hlásení o vzniku odpadu   14,40 EUR
(s DPH)
--- ---  26.10.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3152   elektrina - 09/2012 - 11/2012  747,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
3153   audit ročnej účtovnej závierky  500,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012  Ing. Marta Dvorská
Tehelná 10
085 01 Bardejov
IČO: 42086043
3154   hydrologické údaje  179,16 EUR
(s DPH)
--- ---  31.10.2012 SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
IČO: 00156884
3155   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3156   vývoz TDO  192,06 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3157   telefón   40,94 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3158   telefón   66,89 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3159   telefón   41,16 EUR
(s DPH)
--- ---  07.11.2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3160   pracovné náradie   57,90 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393742
3161   kancelárske potreby   302,27 EUR
(s DPH)
--- ---  06.11.2012 BELT Ing. Štefan Juščák
Pod Šibeňou horou 72
085 01 Bardejov
IČO: 33532371
3162   administr. a obsluž. pers. - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec   137,60 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
085 01 Bardejov
IČO: 45866929
3163   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3164   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012 Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3165   vývoz stav. odpadu   193,25 EUR
(s DPH)
--- ---  23.11.2012 FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3166    materiál   157,52 EUR
(s DPH)
--- ---  26.11.2012  VK Slovakia, s. r. o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
IČO: 36512109
3167   stoličky - RT a pohostinstvo   304,00 EUR
(s DPH)
--- ---  29.11.2012  Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
IČO: 322628
3168   pracovné odevy   57,90 EUR
(s DPH)
--- ---  29.11.2012  Katarína Chlebovská
Českej Lípy 3
085 01 Bardejov
IČO: 37582801
 3169   vývoz TDO   98,33 EUR
(s DPH)
--- ---  05.12.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3170   nebezpečný odpad   16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  05.12.2012  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3171   telefón   35,96 EUR
(s DPH)
--- ---  06.12.2012  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3172   telefón   8,47 EUR
(s DPH)
--- ---  06.12.2012  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3173   telefón   24,49 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3174   páčka veľká   45,58 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  FLORIAN, s. r. o.
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
3175   vianočné osvetlenie   387,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  EDISON SK, s. r. o.
Prešovská 537
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 46694447
3176   smetné nádoby   210,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Obec Sveržov
Sveržov 29
086 02 Gaboltov
IČO: 322628
3177   inzercia, web stránka   62,00 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  NEO Slovakia, s. r. o.
Levočská 4929
058 01 Poprad
IČO: 46463127
3178   mikulášske balíčky   172,80 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012  Alena Revayová
Štefánikova 9
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
3179   hračky - MŠ   101,10 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  MAKOS, a. s.
Mičkova 31
085 01 Bardejov
IČO: 35920203
3180   internet   10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3181   internet - MŠ   12,05 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
3182   PVC dvere   3060,00 EUR
(s DPH)
--- ---  12.12.2012  POLSTAR, s. r. o.
Pod Vinbargom 1
085 01 Bardejov
IČO: 36472158
3183   materiál   36,72 EUR
(s DPH)
--- ---  17.12.2012  KOMAL, s. r. o.
Mokroluh 220
086 01 Rokytov
IČO: 44731396
3184   aktualizácia programov   12,60 EUR
(s DPH)
--- ---  03.12.2012  Ing. Ján Vlček - TOPSET
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO: 32643748
3185   ciachovanie váh   61,20 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Ing. Pillár Slavomír
Kľušov 285
IČO: 37116321
3186   monitoring a publicita - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec   125,00 EUR
(s DPH)
--- ---  18.12.2012  Vladimír Frický
Andrejová 77
086 37 Šarišské Čierne
IČO: 40691586
3187   vodné - RT, OcÚ, MŠ   113,54 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3188   vodné - škol. byt   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
3189   Erb, štátny znak, tabuľa OcÚ  289,87 EUR
(s DPH)
--- ---  27.12.2012  Jozef Šmrhola - OLYMP
Maďarovská 103
935 87 Santovka
IČO: 32581190
3190   Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky  144,00 EUR
(s DPH)
--- ---  27.12.2012  Webex media, s. r. o.
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
IČO: 36815365
3191 odvoz a likvidácia odpadu z VKK  193,59 EUR
(s DPH)
--- ---  02.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3192  výmena zásuviek a vypínačov, oprava bojlera, svietidiel ver. osvetlenia, montáž vianočného osvetlenia 216,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.12.2012  PITMONT, s. r. o.
Nižný Tvarožec 54
086 02 Gaboltov
IČO: 31714927
3193  administr. a obsluž. personál - soc. práca v komunite v obci N. Tvarožec  103,20 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Tatiana Vantová
Pod Papierňou 62
08501 Bardejov
IČO: 45866929
3194  vývoz TDO  98,73 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3195  nebezpečný odpad  16,80 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  FÚRA, s. r. o.
SNP 77, Rozhanovce
IČO: 36211451
3196 telefón  32,12 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3197 telefón  8,59 EUR
(s DPH)
--- ---  03.01.2013  Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
3198  lopaty, odhrňovače snehu  92,35 EUR
(s DPH)
--- ---  04.01.2013 Jaroslav Kohút - MAJÁK
Ťačevská 611/24
085 01 Bardejov
IČO: 44393792
3199  telefón  29,77 EUR
(s DPH)
--- ---  10.01.2013  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
3200  Tvarožec  00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012  F
F
F
F
IČO:

ZŠ faktúry 2012:

 

 číslo
faktúry
 popis
fakt. plnenia
 hodnota FA
(bez/s)DPH
 identif.
zmluvy
 identif.
objedn.
 dátum doručenia
faktúry
 ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa

4001
internet
12,00 EUR
(s DPH)
---
---
16.1.2012
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
 Bratislava
IČO: 35765143
4002 ŠKOLY - GIGA
predplatné
14,90 EUR
(s DPH)
---
---
24.1.2012
DIGITAL VISIONS s.r.o.
Kladnianska 60
Bratislava
IČO: 31343180
4003 dodávka a montáž radiátorov
378,00 EUR
(bez DPH)
---
---
 24.1.2012 Anton Hirčák
A. Svianteka 8
Bardejov
IČO: 17272629
4004 elektrina - 01,02 1058,00 EUR
(s DPH)  
--- --- 30.1.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31, Košice
IČO: 36211222
4005 čistiace prostriedky
 343,22 EUR
(s DPH)
---
---
 1.2.2012 Dušan Fecko -
Predajňa u Fecka
Záhradná 8, Bardejov
IČO: 17143306
4006 telefón   20,57 EUR
(s DPH)
 --- ---  9.2.2012   Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4007  internet  12,00 EUR
(s DPH)
---   --- 13.2.2012  Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4008  výmena vodomera 68,52 EUR
(s DPH)  
---  ---  14.2.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460 
4009  čierne uhlie  749,28 EUR
(s DPH)
 --- ---  20.2.2012  Palivá a stavebniny,a.s.
Duklianska 6
085 01 Bardejov
IČO: 36187224 
4010  telefón 20,39  EUR
(s DPH)
 ---  --- 7.3.2012  Slovak Telekom,a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469 
4011   internet 12,00 EUR
(s DPH) 
 --- ---  12.3.2012   Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4012 školské potreby 58,52 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 Aitec. s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
IČO: 43829171
4013 školské potreby 323,28 EUR
(s DPH)
--- --- 19.3.2012 Jozef Ivančo-ALLIS
J. Grešáka 15
085 01 Bardejov
IČO: 43636799
4014  vodné   36,64 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4015  vodné   24,36 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4016  telefón   20,35 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4017  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  12.04.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
F821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4018  deň učiteľov   100,80 EUR
(s DPH)
--- ---  16.04.2012  Združenie obcí Mikroregión
Horná Topľa
IČO: 37945378
4019  elektrina - 03,04,05   1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.04.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4020  krovinorez   660,90 EUR
(s DPH)
--- ---  04.05.2012  DuoTech BK, s. r. o.
090 11 Dubová 74
IČO: 44745338
4021  náplne do tlačiarne   50,20 EUR
(s DPH)
--- --- 07.05.2012  Ing. Ján Vilček - BardComp
Hurbanova 22
085 01 Bardejov
IČO: 33534527
4022  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  09.05.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4023  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.05.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4024  lavičky   130,00 EUR
(s DPH)
--- ---  14.05.2012  Obec Komárov
086 11 Hrabovec
IČO: 00322156
4025  inter. tabuľa   1875,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.05.2012 PcProfi, s. r. o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
IČO: 44685173
4026  interaktívny program   329,00 EUR
(s DPH)
--- ---  25.05.2012  Interaktívna škola, s. r. o.
Vajanského 29
080 01 Prešov
IČO: 45888329
4027  údržba tlačiarne   39,00 EUR
(s DPH)
--- ---  05.06.2012  Ing. Ján Vilček-BardComp
Hurbanova 22
085 01 Bardejov
IČO: 33534527
4028  telefón   21,43 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4029  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  13.06.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4030  preprava autobusom   156,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.06.2012  Milan Patlevič
Zlaté 91
086 01 Rokytov
IČO: 33535540
4031  interaktívna tabuľa   719,00 EUR
(s DPH)
--- ---  04.07.2012  TA Triumph-Adler Slovakia,
s. r. o.
Plynárenská 2
821 09 Bratislava
IČO: 31345638
4032  vodné   29,16 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4033  vodné - šk. byt, výmena vodomera   18,41 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4034  drevo   400,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012  Urbárska spoločnosť - PS
Nižný Tvarožec
086 02 Gaboltov
IČO: 31990011
4035  pračka Whirpool   329,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.07.2012  Peter Špik
Partizánska 14
085 01 Bardejov
IČO: 30278953
4036  telefón   23,57 EUR
(s DPH)
--- ---  10.07.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4037  internet   12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  11.07.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4038  elektrina - 06,07,08/2012   1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  31.07.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4039  vodo-inštalačný materiál   210,18 EUR
(s DPH)
--- ---  02.08.2012  František Mišek - FERMA
Pod 100 Lipami
086 33 Zborov
IČO: 46201050
4040  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- --- 08.08.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4041  farby, štetce, riedidlo, valček  161,90 EUR
(s DPH)
--- ---  08.08.2012  ALMIS, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
4042  dovoz dreva  297,36 EUR
(s DPH)
--- ---  08.08.2012  Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
4043  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.08.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4044  čistiace prostriedky  396,12 EUR
(s DPH)
--- ---  15.08.2012  Dušan Fecko
Záhradná 8
085 01 Bardejov
IČO: 17143306
4045  tlačivá  24,62 EUR
(s DPH)
--- ---  15.08.2012  ŠEVT, a. s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
4046  montáž tabule  315,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.08.2012  PcProfi, s. r. o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
IČO: 44685173
4047  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4048  servis tlačiarne  96,55 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012  TOPtoner, s. r. o.
Štefánikova 1389/8
071 01 Michalovce
IČO: 46718036
4049  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  20.09.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4050  vodné  21,48 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4051  preprava autobusom  96,00 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  Milan Patlevič
Zlaté 91
086 01 Rokytov
IČO: 33535540
4052  pracovné zošity  66,66 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012  Aitec, s. r. o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
IČO: 43829171
4053  farby  74,18 EUR
(s DPH)
--- ---  03.10.2012  ALMIS, s. r. o.
Dlhý rad 16
085 01 Bardejov
IČO: 36692662
4054  uprat. vozík  88,38 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012  SVATS, s. r. o.
Tomašikova 2
040 01 Košice
IČO: 36738298
4055  lampa  163,97 EUR
(s DPH)
--- ---  10.10.2012  Web Retail, s. r. o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha
IČO: 28876431
4056  dovoz dreva  132,48 EUR
(s DPH)
--- ---  11.10.2012  Rastislav Belejčák
nákladná doprava - HR
Nižný Tvarožec
IČO: 41229622
4057  školské potreby  730,14 EUR
(s DPH)
--- ---  12.10.2012  Jozef Ivančo - ALLIS
J. Grešáka 15
085 01 Bardejov
IČO: 43636799
4058  telefón  22,30 EUR
(s DPH)
--- ---  12.10.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4059  internet  12,00 EUR
(s DPH)
--- ---  15.10.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4060  lavice  1738,20 EUR
(s DPH)
--- ---  22.10.2012  Maquita, s. r. o.
Soľná 738/36
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
4061  kotol  5000,35 EUR
(s DPH)
--- ---  29.10.2012  František Vasilko
Štefánikova 60A
085 01 Bardejov
IČO: 40690784
4062  elektrina  1058,00 EUR
(s DPH)
--- ---  30.10.2012  VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
4063  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  07.11.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4064  drevo  300,00 EUR
(s DPH)
--- ---  09.11.2012  Urbárska spoločnosť - PS
Nižný Tvarožec
086 02 Gaboltov
IČO: 31990011
4065  internet  9,86 EUR
(s DPH)
--- ---  13.11.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4066  telefón  20,39 EUR
(s DPH)
--- ---  07.12.2012  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4067  čistenie a vypaľovanie komína  110,00 EUR
(s DPH)
--- ---  10.12.2012  Jozef Kura
F
F
F
IČO:
4068  internet  10,90 EUR
(s DPH)
--- ---  11.12.2012  Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO: 35765143
4069  vodov. materiál   64,74 EUR
(s DPH)
--- ---  19.12.2012 František Mišek - FERMA
F
F
F
IČO:
4070  vodné   44,50 EUR
(s DPH)
--- --- 19.12.2012 VVS, a. s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
4071  telefón   20,39 EUR
(s DPH)
--- --- 10.01.2013  Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
4072  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4073  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4074  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- ---  00.00.2012  F
F
F
F
IČO:
4075  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4076  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4077  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012  F
F
F
F
IČO:
4078  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4079  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4080  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:
4081  Tvarožec   00,00 EUR
(s DPH)
--- --- 00.00.2012 F
F
F
F
IČO:

 

Školská jedáleň:

  

  číslo
faktúry
  popis
fakt. plnenia
  hodnota FA
(bez/s)DPH
 identif.
zmluvy
 identif.
objedn.
  dátum doručenia
faktúry
  ident. dodavateľa
meno a priezvisko
(obch. meno) adresa
4501  mäso   111,77 EUR
(s DPH)
--- ---  10.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4502   mäso  57,28 EUR
(s DPH)
--- ---  16.01.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4503   mäso  53,87 EUR
(s DPH)
--- ---  23.01.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4504   mäso  67,50 EUR
(s DPH)
--- ---  30.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4505 mäso  12,34 EUR
(s DPH)
--- ---  30.01.2012  CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4506  potraviny  835,78 EUR
(s DPH)
--- ---  03.02.2012  Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4507  mäso  73,97 EUR
(s DPH)
--- ---  07.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4508  mäso  6,59 EUR
(s DPH)
--- ---  13.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4509 mäso  75,67 EUR
(s DPH)
--- ---  13.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4510 mäso  2,33 EUR
(s DPH)
--- ---  20.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4511 mäso  22,60 EUR
(s DPH)
--- ---  20.02.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4512 potraviny  656,64 EUR
(s DPH)
--- ---  06.03.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4513 mäso  67,91 EUR
(s DPH)
--- ---  05.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4514 mäso  3,74 EUR
(s DPH)
--- ---  05.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4515 mäso  35,06 EUR
(s DPH)
--- ---  12.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4516 mäso  52,21 EUR
(s DPH)
--- ---  19.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4517 mäso  56,27 EUR
(s DPH)
--- ---  26.03.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4518 potraviny  593,82 EUR
(s DPH)
--- ---  10.04.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4519 mäso  38,24 EUR
(s DPH)
--- ---  11.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4520 mäso  67,51 EUR
(s DPH)
--- ---  16.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4521 mäso  1,33 EUR
(s DPH)
--- ---  23.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4522 mäso  49,96 EUR
(s DPH)
--- ---  23.04.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4523 mäso  51,95 EUR
(s DPH)
--- ---  02.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4524 potraviny  486,52 EUR
(s DPH)
--- ---  09.05.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4525 mäso  44,06 EUR
(s DPH)
--- ---  04.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4526 mäso  69,02 EUR
(s DPH)
--- ---  14.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4527 mäso  59,41 EUR
(s DPH)
--- ---  21.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4528 mäso  114,88 EUR
(s DPH)
--- ---  28.05.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4529 potraviny  996,31 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4530 mäso  39,43 EUR
(s DPH)
--- ---  04.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4531 mäso  6,20 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4532 mäso  112,39 EUR
(s DPH)
--- ---  11.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4533 mäso  69,17 EUR
(s DPH)
--- ---  18.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4534 mäso  66,74 EUR
(s DPH)
--- ---  25.06.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4535 potraviny  801,86 EUR
(s DPH)
--- ---  09.07.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4536 mäso  89,75 EUR
(s DPH)
--- ---  03.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4537 zelenina, ovocie  36,60 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4538 mäso  81,88 EUR
(s DPH)
--- ---  10.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4539 mäso  1,76 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4540 mäso  55,55 EUR
(s DPH)
--- ---  17.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4541 zelenina, ovocie  69,56 EUR
(s DPH)
--- ---  24.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4542 mäso  102,43 EUR
(s DPH)
--- ---  24.09.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4543 zelenina, ovocie  118,18 EUR
(s DPH)
--- ---  28.09.2012 Martina Jašíčková
Fučíkova 963/20
085 01 Bardejov
IČO: 44616945
4544 potraviny  627,56 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 Alena Revayová
Bardejovská Zábava 32
085 01 Bardejov
IČO: 41232071
4545 mäso  53,98 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4546 mäso  9,46 EUR
(s DPH)
--- ---  04.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4547 mäso  14,69 EUR
(s DPH)
--- ---  08.10.2012 CIMBAĽÁK, s. r. o.
Duklianska 17A/3579
085 01 Bardejov
IČO: 36473219
4548 mäso  68