Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Anketa:

Aktuality

Výberové konanie

Obec Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02  Gaboltov

 

vyhlasuje výberové konanie na

  • jedno pracovné miesta terénneho pracovníka (TP) – zastupovanie počas materskej dovolenky.

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.12.2020 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Nižnom Tvarožci, Nižný Tvarožec 34.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu Obec Nižný Tvarožec, Nižný Tvarožec 34, 086 02  Gaboltov. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).

 

Predpokladaná hrubá mzda je:

 

Pracovná pozícia TP       648,50 Eur

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 17.12.2020 do 12:00 hod.Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.


Viac v dokumente VÝBEROVÉ KONANIE

Zoznam aktualít

Výberové konanie
Výberové konanie na jedno pracovné miesto Terénneh ...
Harmonogram testovania na COVI ...
Harmonogram testovania na COVID - 19 v obci Nižný ...
Sčítanie obyvateľov, domov a b ...
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
OZNAM - ZRUŠENIE Urb. schôdze
Zrušenie zhromaždenia Pozemkového spoločenstva, ur ...
Výpočet vytriedeného odpadu v ...
Výpočet vytriedeného odpadu v roku 2019
Fašiangový ples
FAŠIANGOVÝ PLES , 25. januára 2020 o 18.30 hod.
Harmonogram vývozu 2020 ...
Harmonogram vývozu 2020
OZNAM
Firma FÚRA s.r.o. oznamuje občanom
VOĽBY 2020
niznytvarozec@gmail.com
Odstávka vodovodného potrubia